Křest

08.10.2021

Křest ponořením do vody...

Je to pradávný obřad odevzdání svého života Bohu. (Známější je křest omytím vodou praktikovaný katolickou církví.) Ponoření těla do vody má symbolizovat smrt minulého života. Následné vynoření se pak zmrtvýchvstání do života nového, oddaného Bohu.

Adventisté sedmého dne, Morava