Ukrajina 2018

26.12.2020

Vždy jsem měl touhu navštívit východ. Sibiř to je má touha dodnes. Plánovaná cesta do Mongolska nakonec nevyšla.

Když jsem dostal možnost navštívit východ Ukrajiny, neváhal jsem. Chtěl jsem na vlastní oči vidět jak tam po válce lidé žijí, co si myslí. Naše media totiž tento kout Evropy přestal zajímat.

Vyrazil jsem v půli ledna 2018 přes Kyjev do města Slavyansk. Za dvanáct dní pobytu jsem samozřejmě nemohl získat objektivní pohled na tamní zemi. Určitě byl velký rozdíl ve vnímání světa mezi mladými a staršími Ukrajinci. Zatímco ti mladí toužili po práci na černo "na západě" za dobré peníze, ti starší byli stále pod vlivem minulosti a Ruska. " S Ruskem jsme byli velká zem. Vládli jsme celé Evropě".

Ano, lidé tam žijí v daleko těžších podmínkách než my, ale celkově mi nepřišlo , že by ve společnosti byla taková frustrace a polarizace názorů, jako je tomu v současné době u nás.